Tvorba koncepcie cyklodopravy v Kežmarku

Už je tomu rok, čo sa v Kežmarku iniciatíva Vlk, ktorý nikdy nespí snažíme rozvíjať diskusiu o verejnom priestore a rozvoji trvalo udržateľnej multimodálnej integrovanej dopravy, zameranej hlavne na cyklistov a chodcov.

4606269785_761122ce14_z

V Dánsku je bicykel populárnym dopravným prostriedkom.

Pred rokom sme v tomto čase oslovili verejnosť s dotazníkom, ktorým sme zisťovali aktuálnu situáciu a váš názor. Vďaka takmer 300 odpovediam sme lepšie pochopili súčasný stav a mohli naplánovať ďalší postup.

Dnes vám prinášame nový dotazník. Za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplnení Vám ďakujeme. Vďaka týmto údajom môžeme lepšie pochopiť súčasný stav cyklodopravy v Kežmarku, kto a kde ako jazdí alebo nejazdí a prečo a čo by uvítal.

Dotazník nájdete tu: bit.ly/cyklodopravaKK

Ak ste ešte nevideli našu novú stránku, tu je www.vlknespi.sk, dúfame, že sa vám páči :)

Dominik Jakub

4.-Bicycle-parking

Ukážka parkoviska pre bicykle pri škole.